Specializace advokátní kanceláře

Mgr. Ing. Pavel Němec se jako advokát specializuje na právní konzultace a poradenství v oblasti provozování a regulace hazardních her. V letech 2005-2006 zastával pozici šéfa Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí, problematice se věnuje nepřetržitě. Podílel se na zpracování řady regulačních obecně závazných vyhlášek měst upravujících provozování hazardních her, poskytuje poradenství i provozovatelům herních aktivit s cílem nalezení optimální provozovatelské strategie s přihlédnutím k místním podmínkám. Jako poslanec PS P ČR v letech 2009-2010 (www.psp.cz) se podílel na přípravě a přijetí novely zákona číslo 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách…

Ostatní řešené právní a ekonomické agendy

Kromě pomoci v rámci naší specializace Vám však nabízíme špičkové právní zastoupení i v těchto základních oblastech:

Služby pro širokou veřejnost

Naše kancelář poskytuje právní služby široké veřejnosti, a to s maximální péčí a zodpovědností. Již při první konzultaci Vám poskytneme objektivní, nezkreslené informace týkající se Vaší právní záležitosti, sdělíme Vám, jaké právní kroky musíte učinit a jaký bude předpokládaný výsledek. První konzultace je v naší kanceláři ZDARMA.

Pomůžeme Vám zejména v těchto oblastech:

 • Spotřebitelské spory a domáhání se spotřebitelských práv
 • Právní pomoc v insolvenční situaci
 • Převody nemovitostí včetně úschovy peněžních prostředků
 • Rozvodové řízení, úprava práv a povinností k nezletilým dětem, majetkové vypořádání
 • Rozjezd podnikatelské dráhy a právní podpora v průběhu podnikání
 • Řešení krizových finančních situací
 • Vymáhání pohledávek
 • Zastoupení v exekučním řízení
 • Zastupování v nejrůznějších soudních sporech včetně jednání u Ústavního soudu
 • Zastupování ve správním řízení a přestupkovém řízení

Služby pro podniky

Menším, středním i větším podnikům jsme připraveni nabídnout kompletní outsourcing právních služeb za výhodných finančních podmínek, jakož i jednorázové poradenství, vypracování dokumentace či právní zastoupení.

Nabízíme zejména:

 • Kompletní outsourcing právních služeb
 • Zakládání společností
 • Právní audity
 • Zpracování kompletní smluvní agendy pro podniky
  • obchodní právo
  • pracovní právo
 • interní normy a směrnice včetně GDPR
 • Výstupy dle provozně-správních potřeb podniků
 • Správa a vymáhání pohledávek
 • Zastupování podniků v soudních sporech a před orgány státní správy
 • Krizový management

Služby pro veřejný sektor

Veřejnoprávní subjekty mají specifické požadavky na právní služby, a to jak v oblasti práva soukromého, tak i v oblasti práva veřejného (převážně správního). S ohledem na naše zkušenosti můžeme rovněž těmto subjektům nabídnout kompletní outsourcing právních služeb či příležitostné právní poradenství (dle potřeb těchto subjektů), a to jak v prostorách naší kanceláře, tak i přímo v sídle klienta.

Nabízíme zejména:

 • Kompletní outsourcing právních služeb
 • Zpracování občanskoprávní smluvní dokumentace
 • Přípravu pracovněprávní dokumentace
 • Řešení sporů včetně pracovněprávních
 • Právní analýzy a stanoviska ve většině právních odvětví
 • Koncepty rozhodnutí včetně jejich vzorových odůvodnění
 • Právní poradenství v souvislosti s veřejnými zakázkami
 • Právní poradenství v souvislosti s čerpáním dotací
 • Právní audity
 • Správa a vymáhání pohledávek
 • Ostatní výstupy dle provozně-správních potřeb veřejnoprávních subjektů