Specializace advokátní kanceláře

Mgr. Ing. Pavel Němec se jako advokát specializuje na právní konzultace a poradenství v oblasti provozování a regulace hazardních her. V letech 2005-2006 zastával pozici šéfa Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí, problematice se věnuje nepřetržitě. Podílel se na zpracování řady regulačních obecně závazných vyhlášek měst upravujících provozování hazardních her, poskytuje poradenství i provozovatelům herních aktivit s cílem nalezení optimální provozovatelské strategie s přihlédnutím k místním podmínkám. Jako poslanec PS P ČR v letech 2009-2010 (www.psp.cz) se podílel na přípravě a přijetí novely zákona číslo 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách…

Služby pro širokou veřejnost

Naše kancelář poskytuje právní služby široké veřejnosti, a to s maximální péčí a zodpovědností. Již při první konzultaci Vám poskytneme objektivní, nezkreslené informace týkající se Vaší právní záležitosti, sdělíme Vám, jaké právní kroky musíte učinit a jaký bude předpokládaný výsledek.

Pomůžeme Vám zejména v těchto oblastech:

  • Spotřebitelské spory a domáhání se spotřebitelských práv
  • Závěti a zastoupení v dědickém řízení
  • Převody nemovitostí včetně úschovy peněžních prostředků (kupní a darovací smlouvy, směnné smlouvy, vypořádání v rodině)
  • Rozvodové řízení, úprava práv a povinností k nezletilým dětem, majetkové vypořádání
  • Rozjezd podnikatelské dráhy a právní podpora v průběhu podnikání
  • Řešení krizových finančních situací
  • Vymáhání pohledávek
  • Zastoupení v exekučním řízení
  • Zastupování v nejrůznějších soudních sporech včetně jednání u Ústavního soudu
  • Zastupování ve správním řízení a přestupkovém řízení