19
června
ÚS rozsekl spor o alimenty: Soudy musí brát v potaz i vzdálenost mezi rodiči
ÚS rozsekl spor o alimenty: Soudy musí brát v potaz i vzdálenost mezi rodiči 19. června 2018, 16:59 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK Brno - Ústavní soud zamítl stížnost muže, který požadoval svěření dětí do takzvané střídavé péče. Soudy nižších instancí děti svěřily do péče matce, ona se posléze odstěhovala 200 kilometrů daleko. Břeclavský okresní soud svěřil dvě nezletilé děti matce, muži uložil platit výživné a upravil i jeho styk s dětmi. Odvolací brněnský krajský soud následně jen mírně pozměnil výrok o styku s dětmi. Muž se dožadoval nařízení střídavé péče, za nespravedlivé považoval i to, že soudy nižších instancí rozhodly o tom, že děti má vyzvedávat a předávat zpět v místě bydliště matky. Žena se totiž odstěhovala asi 200 kilometrů daleko. Muž proti rozsudku podal stížnost. Z hlediska přijaté argumentace stojí podle náhledu Ústavního soudu za pozornost ta část odůvodnění krajského soudu, jež se věnuje vyživovací povinnosti stěžovatele k nezletilým dětem. Soud sumarizoval příjmy obou rodičů a při zohlednění potřeb nezletilých dětí stanovil stěžovateli s měsíčním příjmem cca. 46.000 Kč výživné na staršího nezletilého ve výši 4.500 Kč a na mladšího nezletilého ve výši 4.000 Kč. "Při rozhodování o výši výživného považoval přitom krajský soud za nutné zohlednit velmi vysoké náklady otce na dojíždění za nezletilými dětmi. Rovněž přihlédl k tomu, že naposledy rodinnou domácnost vedli rodiče v současném bydlišti otce, odkud se matka s dětmi odstěhovala, což podle soudu snižuje možnosti a schopnosti stěžovatele k plnění výživného," informuje usoud.cz. Specifikum projednávaného případu spatřuje ÚS v tom, že se v něm krystalicky vyjevil jeden z problémů české právní úpravy a zejména soudní praxe, která zpravidla dostatečně nereaguje na případy, kdy po svěření dítěte do péče jednomu z rodičů se ten i s dítětem odstěhuje z původního místa bydliště. Ústavnímu soudu je z jeho činnosti známo, že tyto případy nejsou rozhodně ojedinělé. "Zásadní problém je přitom spatřován v tom, že druhý z rodičů (společně i s dítětem), jemuž dítě nebylo svěřeno do péče, se dostává do slabšího postavení a nezbývá mu, než přistoupit na faktickou situaci vyvolanou prvním rodičem, kterou nemohl ovlivnit," konstatoval ÚS. Pokud již dojde k tomu, že rodič, jemuž bylo dítě svěřeno do péče, se odstěhuje do větší vzdálenosti z původního místa bydliště, obecné soudy nemohou ponechat tento aspekt stranou a musí jej zohlednit ve svém rozhodování o úpravě styku či vyživovací povinnosti.
18
června
Špatná regulace hazardu v Ostravě

Špatná regulace hazardu v Ostravě

Zdroj: ČT 1   Datum: 16.06.2018   Relace: Týden v regionech - Ostrava

Drahomíra RAČÁKOVÁ, moderátorka 

Špatná regulace hazardu v Ostravě. Kvůli ní zahájil Úřad pro hospodářskou soutěž s městem správní řízení. Znění vyhlášky z roku 2015, která začala platit loni, je podle loterijních společnosti diskriminační. Zjistí-li ÚOHS pochybení, hrozí městu až desetimilionová pokuta.

Denisa KOTKOVÁ, redaktorka
Dolary sice ukazují, zřídka kdy je ale vydávají. Díky vyhlášce, která začala platit loni, výherních automatů v Ostravě výrazně ubylo. Zatímco v roce 2015 jich ve městě bylo přes 3 tisíce, dnes už je jich jen třetina. O miliony tenčí tržby ročně má tak i společnost Orio. Právě ta dala kvůli vyhlášce Úřadu pro hospodářskou soutěž podnět k prošetření.

Martin ŠVANDA, mluvčí UOHS
Úřad vede správní řízení. Jde především o to, zda k omezení provozování loterijních a jiných her ve městě došlo na základě objektivně ospravedlnitelných důvodů a způsobem, který není pro nikoho diskriminační.

Denisa KOTKOVÁ, redaktorka
Diskriminační by podle právníků mohlo být například to, že v různých městských obvodech platí různá kritéria. Zatímco v 11 obvodech je plošný zákaz. Jinde není regulace žádná. V centrálním obvodu a Mariánských Horách pak platí regulace vyjma kasin.

Pavel NĚMEC, právní zástupce společnosti ORIO
S provozovateli hazardních her nebyla předem konzultována obecně závazná vyhláška a město přistoupilo k regulaci, aniž by předem byla známá objektivní kritéria.

Iveta VOZŇÁKOVÁ, náměstkyně primátora, Odbor financí a rozpočtu /Ostravak/
Ministerstvo vnitra nám v lednu 2016 schválilo, že naše vyhláška je podle zákona. Firmy, které se odvolávají, cílí na to, aby se zdržovalo zavírání některých heren.

Denisa KOTKOVÁ, redaktorka
Pokud ÚOHS zjistí narušení hospodářské soutěže, hrozí městu pokuta. Tu už v minulosti udělil. V Bílině to bylo 245 tisíc, v Děčíně pak zatím rekordních 500 tisíc.

Markéta LAKOMÁ, mluvčí Děčína
Město totiž mělo v platnosti vyhlášku, která stanovovala vzdálenost od školských zařízení. Jakmile bylo s městem zahájeno řízení, město okamžitě začalo vyhlášku přepracovávat do podoby, kdy zakazuje jakékoliv hazardní hry mimo kasina.

Denisa KOTKOVÁ, redaktorka
V Ostravě ale navíc loterijní společnosti hrozí, že pokud ÚOHS zjistí pochybení, budou chtít po městě náhrady škod.

Pavel NĚMEC, právní zástupce společnosti ORIO
Společnosti Orio primárně nejde o náhradu škody, primárně jde o to, aby se vyvolalo jednání a aby se vytvořila vyhláška, která bude v souladu se zákonem.

Iveta VOZŇÁKOVÁ, náměstkyně primátora, Odbor financí a rozpočtu /Ostravak/
Zatím máme zprávu o počátku správního řízení, až zjistíme podrobnější informace, můžeme se bránit třeba i jinými právními postupy.

Denisa KOTKOVÁ, redaktorka
Pokud by se spojily herny, mohly by s městem vést spor i o částku v řádech stamilionů. Denisa Kotková, Česká televize.